Home Chuyên đề Bài mới nổi bật

Bài mới nổi bật

Tăng cường tác dụng của Hướng Tinh – chủ về sự vượng suy của tiền bạc :

Trong Huyền Không Phong Thuỷ, Hướng Tinh đại diện cho "tài" tức là về vấn đề tiền bạc, kinh doanh làm ăn kinh tế của các thành viên trong gia đình đặc biệt là người chủ nhà. Nếu Hướng Tinh vượng khí sẽ vượng tài cho kinh doanh phát đạt, làm tăng thêm tiền bạc cho chủ nhà. Ngược lại nếu Hướng Tinh suy tử tất kinh
Đọc thêm

Các cách sát tinh trong Phong Thuỷ

- Những người mới áp dụng Huyền Không nên lưu ý nhiều đến những cách sát, bởi do học thuật hoặc kinh nghiệm còn hạn chế dễ bị bỏ qua những cách sát gây tổn hại âm đức cho mình và cho người. Nếu đã ứng dụng theo Huyền Không thì trước hết hãy theo Huyền Không từng bước cho chuẩn, sau đó có kết hợp thêm Phong Thuỷ
Đọc thêm

Ngũ quỷ vận tài bí pháp

Theo Bát Trạch những cung Ngũ Quỷ, Tuyệt Mệnh, Hoạ Hại thường là xấu nhưng khi xem xét Ngũ Hành có sự tương sinh với các sao tốt của Phi Tinh Huyền Không thì cải biến được tình thế từ xấu chuyển sang tốt, vận dụng thêm các công trình và dụng cụ Phong Thuỷ phù hợp để hỗ trợ có thể thành cách vượng tài lộc.
Đọc thêm

Tăng cường tác dụng của Sơn Tinh – yếu tố tạo nên con người và những mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và xã hội

Trong Huyền Không Phong Thuỷ, Sơn Tinh đại diện cho "đinh" tức là về con người, sinh con đẻ cái, rộng ra chính là các mối quan hệ trong gia đình, cũng như vấn đề quan trường, quan hệ khác ngoài xã hội của mỗi thành viên trong gia đình. Nếu Sơn Tinh vượng khí sẽ vượng đinh làm tăng thêm nhân khẩu, mối quan hệ gia
Đọc thêm